de groene ezel, slow traveler
      self-supporting non-profit (in oprichting)

verdedigen

een relatief onbekend gedrag van ezels is dat ze een sterk territorium drift hebben. ze beschermen hun kudde en territorium. indringers en ongenode gasten worden indien nodig opgejaagd en verdreven. in sommige situaties zelf gedood. in zuid-noord america en zuid europa word de ezel hierom ingezet ter bescherming van bijvoorbeeld schaap en geiten kuddes. Zelfs bij kippenboerderijen worden ezel hierom gebruikt om vee te beschermen tegen honden, vossen, coyoten, wolven...


met de komst van de wolf in nederland en hierdoor waakzaamheid voor schapen en geitenhouders kan de ezel wellicht hierbij deze kuddes beschermen tegen de oprukkende wolf in nederland. in landen om ons heen worden er na universitaire onderzoeken vanuit overheden ezels ingezet ter bescherming van klein vee. dit met zeer bevredigende resultaten.


Om de ezels in te kunnen zetten vraagt wel een gedegen ezel kennis en moet voldoen aan specifieke randvoorwaarden en gedrag/instinct eigenschappen van de ezels. naast specifieke eisen aan de ezel en om het beste effectieve resultaat te behalen is het belangrijk dat de ezels als veulens opgroeit met de te beschermen kudde. naast een goede training waarbij gekeken word naar het gedrag/instinct van de ezel en hierbij de effectiviteit. is het ook belangrijk om meerdere ezels in te zetten. Bij een indringer werken de ezels samen om het verdedigings plan uit te voeren. Bij een verdediging neemt een leider allereerst polshoogte en schat het gevaar in. de andere ezels observeren, ontvangen de sgnalen van de leider.en die indien nodig de  verdediging inzet. 


Uit ervaringen en onderzoeken komt duidelijk naar voren dat, naast bescherming van schaap en geiten kuddes, de ezel  makkelijk in te passen is en een goedkope oplossing is. de ezel beweegt  zich samen met schapen en geiten voort en heeft dezelfde voer en graas behoeftes. dit in tegenstelling tot honden of een dure afrastering.